Συμμετέχοντες στον αγώνα Parga Race Αquathlon Relay (2024)