ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

Odyssey Challenge & Odyssey Ultra Challenge

 

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΓΩΝΕΣ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ODYSSEY» ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ, ΕΚΤΙΜΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ:

 1. Ο κίνδυνος τραυµατισµού ή/και θανάτου από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στον αγώνα Odyssey Challenge & Odyssey Ultra Challenge και τις συναφείς εκδηλώσεις του είναι σηµαντικός, και συµπεριλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής: i) πνιγµό· (ii) παρ’ ολίγον πνιγµό· (iii) διαστρέµµατα· (iv) καταπονήσεις· (v) κατάγµατα· (vi) σωµατικές βλάβες προκαλούµενες από τη θερµότητα ή το κρύο· (vii) κακώσεις λόγω επαναλαµβανόµενης καταπόνησης· (viii) τραυµατισµούς που αφορούν οχήµατα· (ix) δαγκώµατα ή/και τσιµπήµατα ζώων· (x) επαφή µε δηλητηριώδη φυτά· (xi) ατυχήµατα που αφορούν, ενδεικτικά, κωπηλασία, αναρρίχηση, ποδηλασία, πεζοπορία, σκι, πεζοπορία στο χιόνι, ταξίδια µε βάρκα, φορτηγό, αυτοκίνητο ή άλλο µέσο· και (xii) την πιθανότητα µόνιµης παράλυσης ή/και θανάτου. Κατανοώ, συµφωνώ και αποδέχοµαι ότι µερικά από τα εµπόδια µπορεί να περνούν µέσα από νερό που δεν έχει ελεχθεί για χηµικές ουσίες, ασθένειες ή µολύνσεις. Κατανοώ ότι ο αγώνας δρόµου της Εκδήλωσης µπορεί να περιέχει άγρια ζώα, έντοµα και φυτά. Μολονότι ειδικοί κανόνες, εξοπλισµός και προσωπική πειθαρχία µπορούν να µειώσουν αυτόν τον κίνδυνο, εντούτοις υπάρχει πράγµατι κίνδυνος σοβαρού τραυµατισµού.
 1. Εν γνώσει μου και ελεύθερα αναλαμβάνω όλους αυτούς τους κινδύνους, είτε είναι γνωστοί, είτε άγνωστοι, ακόμη και αν προέρχονται από την αμέλεια των απαλλασσόμενων προσώπων ή άλλων και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη συμμετοχή μου.
 1. Αποδέχομαι και συμφωνώ με τη θέληση μου να ακολουθήσω τους δηλωμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής. Αν, ωστόσο, παρατηρήσω οποιονδήποτε ασυνήθιστο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της παρουσίας ή της συµµετοχής µου, θα διακόψω τη συµµετοχή µου και θα ενημερώσω τη διοργάνωση και τον κοντινότερο εκπρόσωπο της για τον κίνδυνο που υπέπεσε στην αντίληψη μου.
 1. Εγώ, για τον εαυτό µου και εξ ονόµατος των κληρονόµων, διαδόχων, προσωπικών εκπροσώπων ή/και πλησιεστέρων συγγενών µου, δια παντός ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΩ και ΣΥΜΦΩΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΑΓΑΓΩ τον Σύλλογο «Οδυσσέας» και τα στελέχη, διευθυντές, εκπροσώπους, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή/και εργαζοµένους, θυγατρικές ή/και διαδόχους τους, καθώς και τους ανεξάρτητους εργολάβους, φορείς χρηµατοδότησης, χορηγούς, διαφηµιστές, εθελοντές, και κατά περίπτωση, τους ιδιοκτήτες και εκµισθωτές των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή της Εκδήλωσης (συλλογικά, τα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα), ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΘΑΝΑΤΟ ή/και απώλεια ή ζηµία σε πρόσωπο ή περιουσία, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ. Συµφωνώ περαιτέρω να αποζηµιώσω, υπερασπιστώ και απαλλάξω τα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα από κάθε απώλεια, ευθύνη, κόστος, αξίωση ή ζηµιές που προκύπτουν από τη συµµετοχή µου ή σε σχέση µε δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται και χρηµατοδοτούνται από τον Σύλλογο «Οδυσσέας»ή συνδέονται µε τις Εκδηλώσεις.
 2. Βεβαιώνω και επιβεβαιώνω ότι είµαι απαλλαγµένος από κάθε ασθένεια, τραυµατισµό και ελάττωµα και ότι είµαι σωµατικά ικανός και επαρκώς εκπαιδευµένος για να συµµετάσχω σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις Εκδηλώσεις. Η συµµετοχή µου στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις των οποίων διοργανωτής είναι ο Σύλλογος «Οδυσσέας» είναι εντελώς εθελοντική.
 1. Συγκατατίθεµαι στην παροχή πρώτων βοηθειών και άλλης ιατρικής περίθαλψης σε περίπτωση τραυµατισµού ή ασθένειας και µε τον παρόν απαλλάσσω και αποζηµιώνω τα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα από κάθε ευθύνη ή αξιώσεις που προκύπτουν από τη θεραπεία αυτή.
 1. Συµφωνώ ότι οι Απαλλασσόµενοι δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προσωπικά αντικείµενα ή περιουσιακά στοιχεία που τυχόν χαθούν, καταστραφούν ή κλαπούν κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης.
 1. Συµφωνώ ότι όλες οι καταβολές τελών συµµετοχής είναι οριστικές και δεν επιστρέφονται. Δεν µπορώ να µεταφέρω το εισιτήριο συµµετοχής µου σε άλλο πρόσωπο ή αγώνα. Δεν µου επιτρέπεται να παραδώσω την ετικέτα χρονοµέτρησής µου σε άλλο πρόσωπο για να αγωνιστεί µε το όνοµα ή την εγγραφή µου.
 1. Τα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωµα, κατά την αποκλειστική κρίση τους, να αναβάλουν, να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν την εκδήλωση λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων πέραν του ελέγχου των Απαλλασσόµενων

Παραίτηση και Απαλλαγή

Προσώπων που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία ή/και την ασφάλεια των συµµετεχόντων. Δεν θα γίνονται επιστροφές χρηµάτων .

Χορηγώ πλήρη άδεια στα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα, όπως περιγράφονται πιο πάνω, να χρησιµοποιούν φωτογραφίες, εικόνες, βιντεοταινιες, κινηµατογραφικές ταινίες, ηχογραφήσεις ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο των δραστηριοτήτων των Εκδηλώσεων, για οποιοδήποτε νόµιµο σκοπό και στο διηνεκές, και κατανοώ ότι δεν θα δικαιούµαι καµία αποζηµίωση από την αιτία αυτή.

 1. Με το παρόν έγγραφο χορηγώ δωρεάν άδεια στα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα να κινηµατογραφήσουν, βιντεοσκοπήσουν και ηχογραφήσουν δωρεάν την απόδοση του ανωτέρω ονοµαζόµενου συµµετέχοντος (που αναφέρεται στο παρόν µε τις λέξεις «εγώ», «εµένα», «µου») όσον αφορά την Εκδήλωση, και στη συνέχεια να προβάλουν τηλεοπτικά και µε άλλο τρόπο χρησιµοποιήσουν αυτά δωρεάν µε όποιον τρόπο τα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα θα κρίνουν κατάλληλο. Η άδεια αυτή θα περιλαµβάνει το απεριόριστο δικαίωµα δωρεάν κατάλληλης χρήσης από τα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα του ονόµατος, του ψευδωνύµου, της εικόνας, του παρουσιαστικού, της φωνής, της φωτογραφίας, της προσοµοίωσης υπογραφής και των βιογραφικών στοιχείων µου σε σχέση µε την Εκδήλωση. Αναγνωρίζω ότι τα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα και οι εκπρόσωποί τους θα έχουν το απεριόριστο δικαίωµα σε όλο τον κόσµο να κατοχυρώνουν ως πνευµατική ιδιοκτησία, χρησιµοποιούν, επαναχρησιµοποιούν, δηµοσιεύουν, αναδηµοσιεύουν, µεταδίδουν και µε άλλο τρόπο διανέµουν όλη ή οποιοδήποτε τµήµα της Εκδήλωσης στο οποίο µπορεί να εµφανίζοµαι, σε οποιοδήποτε ραδιοφωνικό, διαδικτυακό, καλωδιακό και τοπικό τηλεοπτικό πρόγραµµα και σε οποιοδήποτε έντυπο υλικό και σε οποιαδήποτε άλλη µορφή ή µέσο (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µέσων) που είναι τώρα γνωστό ή θα επινοηθεί εφεξής, στο διηνεκές και χωρίς αποζηµίωση. Σε αντάλλαγµα και σε ανταπόδοση για την άδεια να συµµετάσχω στην Εκδήλωση, απαλλάσσω και συµφωνώ να µην εναγάγω τα Απαλλασσόµενα Πρόσωπα για οποιαδήποτε παρούσα και µελλοντική αξίωση σχετικά µε τη συµµετοχή µου στις Εκδηλώσεις που µπορεί να εγερθεί από εµένα, την οικογένεια, τους κληρονόµους ή τους διαδόχους µου.
 1. Με την εγγραφή µου για τον αγώνα και την υπογραφή της παρούσας παραίτησης συµφωνώ να συµµορφώνοµαι µε όλους τους κανόνες και κανονισµούς του αγώνα, όπως περιγράφονται στον ιστότοπο της εκδήλωσης ή/και ανακοινώνονται σε εµένα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επιτόπιες ενηµερώσεις ή οποιαδήποτε άλλη επίσηµη ανακοίνωση της εκδήλωσης. Δεσµεύοµαι να φοράω το τσιπ χρονοµέτρησης που µου παρέχει ο οργανισµός ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του αγώνα και αναγνωρίζω το γεγονός ότι θα αποκλειστώ αν δεν τηρήσω αυτόν τον κανόνα.