Συμμετέχοντες στον αγώνα Parga Race Aquathlon (2024)