[:el]Πολιτική απορρήτου

Η My Adventure – Events Organizer Pro κατασκεύασε την εφαρμογή Anilio Park ως δωρεάν εφαρμογή. Αυτή η ΥΠΗΡΕΣΙΑ παρέχεται από την My Adventure – Events Organizer Pro χωρίς κόστος και προορίζεται για χρήση ως έχει.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τις πολιτικές μας όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, εάν κάποιος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία μας.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας, τότε συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σε σχέση με την παρούσα πολιτική. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν, εκτός από όσα περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες με αυτές των Όρων και Προϋποθέσεων μας, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στο Anilio Park, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δεδομένα καταγραφής

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, σε περίπτωση σφάλματος στην εφαρμογή συλλέγουμε δεδομένα και πληροφορίες (μέσω προϊόντων τρίτων) στο τηλέφωνό σας που ονομάζονται Δεδομένα καταγραφής. Αυτά τα Δεδομένα καταγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (“IP”) της συσκευής σας, το όνομα της συσκευής, η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, η διαμόρφωση της εφαρμογής κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας,
η ώρα και η ημερομηνία της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που χρησιμοποιούνται συνήθως ως ανώνυμα μοναδικά αναγνωριστικά. Αυτά αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και είναι
αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

Αυτή η Υπηρεσία δεν χρησιμοποιεί ρητά αυτά τα “cookies”. Ωστόσο, η εφαρμογή ενδέχεται να χρησιμοποιεί κώδικα και βιβλιοθήκες τρίτων που χρησιμοποιούν “cookies” για τη συλλογή πληροφοριών και τη βελτίωση των υπηρεσιών τους.
Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να αρνηθείτε αυτά τα cookies και να γνωρίζετε πότε αποστέλλεται ένα cookie στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε τα cookies μας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα
τμήματα αυτής της υπηρεσίας.

Πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να απασχολούμε τρίτες εταιρείες και άτομα για τους ακόλουθους λόγους:

  • Για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας,
  • Για την παροχή της Υπηρεσίας για λογαριασμό μας,
  • Για την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία
  • Για να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους χρήστες αυτής της Υπηρεσίας ότι αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους πληροφορίες. Ο λόγος είναι η εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί για λογαριασμό μας. Ωστόσο, υποχρεούνται να μην αποκαλύψουν ή χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Ασφάλεια

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στην παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, συνεπώς προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία τους. Να θυμάστε όμως ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και αξιόπιστη και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η παρούσα Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον εν λόγω ιστότοπο. Σημειώστε ότι αυτοί οι εξωτερικοί ιστότοποι δεν λειτουργούν από εμάς.
Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

Απόρρητο των παιδιών

Αυτές οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των 13 ετών.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, τις διαγράφουμε αμέσως από τους διακομιστές μας. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να
μπορέσουμε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Συνεπώς, σας συνιστούμε να επανεξετάζετε αυτή τη σελίδα
περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές με την ανάρτηση της νέας Πολιτικής Απορρήτου στη διεύθυνση
αυτή τη σελίδα.

Αυτή η πολιτική ισχύει από την 2023-01-01

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο myadventure.gr@gmail.com.

[:en]Privacy Policy

My Adventure – Events Organizer Pro built the Anilio Park app as a Free app. This SERVICE is provided by My Adventure – Events Organizer Pro at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at Anilio Park unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third-party services that may collect information used to identify you.

Link to the privacy policy of third-party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service,
the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are
stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services.
You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some
portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us.
Therefore, we strongly advise you to review the  Privacy Policy of these websites. We haveno control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13.

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that
we will be able to do the necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page
periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on
this page.

This policy is effective as of 2023-01-01

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at myadventure.gr@gmail.com.[:]